Rekisterin löytäjä

Translations of the phrase KEEPERS WHO from english to finnish and examples of the use of 'KEEPERS WHO' in a sentence with their translations: Member states shall ensure that keepers who are natural persons have received... Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn ennalta antamaa suostumusta. b.Fokus Media Finland Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten ... Löytötavarasta tuossa ei ole kyse, löytötavaran kohdalla toimintatapa on muuten vastaava mutta huutokaupan sijasta löytäjä saa sen (muutamia poikkeuksia lukuunottamatta) jos omistajaa ei löydy määrätyn ajan kuluttua. Siitäkin saa poliisilta paperin jolla omistusoikeuden voi osoittaa. Juuri tämä termi ohjaa suomalaisen käyttäjän väärille jäljille – tai ei minnekään. Erityisesti Windows 10 myötä on tiedostojen löytäminen tullut vaikeammaksi. Mistä siinä on kyse? Resurssienhallinta on kuitenkin Windowsin keskeisiä toimintoja. Se on tiedostojen löytäjä, näyttäjä ja ryhmittelijä. perustelut rekisterin tarpeellisuudelle ovat erilaiset ja lähtevät maan tarpeista ja ongelmakohdista. Myös ... Merkinnästä ei ole hyötyä, jos eläimen löytäjä tai tietoa tarvitseva viranomainen ei saa tunnistustietojen avulla rekisteristä tietoja siitä, kuka eläimen omistaja on. ... 3. Rekisterin nimi Tiedekirjan asiakasrekisteri 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietoja kerätään ja käsitellään tilausten toimittamista ja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietoja käsitellään seuraavin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisin oikeusperustein: 1. Esimerkiksi huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio on kertonut tyhjentäneensä rekisterin, koska tietolähteet peruuttivat suostumuksensa. Hän sanoi aiemmin tällä viikolla omassa kuulemisessaan, että rekisteröinnissä nousi seinä vastaan, kun suostumuksen merkitys ymmärrettiin. ... Karjalan joukko­hautojen löytäjä Juri ... Suomennokset ovat toki monesti subjektiivisia näkemyksiä kielen rekisterin ja sen mukaan, miten kielen käyttäjä ilmauksia ymmärtää ja millaisia assosiaatioita niihin liittää. Vertailu on mielenkiintoista etenkin kun ranskan ja suomen kielet eroavat melkoisesti toisistaan. Rekisterin suojaus. Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja.

Fokus Media - Rekisteriseloste