Meistä rekisterin

5. Rekisterin tietosisältö. Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, mahdollisen yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-numero, tiedot tilatuista tuotteista ja niiden muutoksista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin liittyvät tiedot. 6. Rekisterin nimi . Niko Laurila Photography / Ilmavaltiaat Oy:n asiakasrekisteri . Rekisterinpitäjä . Niko Laurila Photography / Ilmavaltiaat Oy Y-tunnus 2948586-5 . Yhteystiedot: Sexmanintie 19, 06500 Porvoo [email protected] +358 40 583 7771 . Rekisterin käyttötarkoitus Rekisterin nimi. Fixura Ab Oyn (“Fixura”) markkinointirekisteri. Rekisterin pitämisen peruste. Henkilötietolaki 19§. Henkilötietojen pitäminen ja käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen vastaanottaa suoramarkkinointia, Fixuran oikeutettuun etuun, sekä Fixuran ja rekisteröidyn asialliseen yhteyteen, kun Fixuralla on oikeus hyödyntää tietoja tuotteiden ja palveluiden ... Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää rekisteröidyn työtehtäviin liittyvään Analyste Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (jäljempänä yhdessä Analyste Oy) suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin ja niiden kohdentamiseen ... MetsoRekisterin käyttökoulutukset webinaareina Seuraava koulutus MetsoRekisterin käyttökoulutus seuroille, TAPAHTUMAHALLINTA 05.10.2020 MetsoRekisteri käyttökoulutus seuroille, LASKUTUS 06.10.2020 , MetsoRekisterin webinaarikoulutuksien tallenteita MetsoRekisterin yleinen käyttö MetsoRekisterin laskutus , MetsoRekisterin ohjeet , Katso ohjeet Katso ohjeet Katso ohjeet , Katso ohjeet ... NORDIC SKIN SHOP -VERKKOKAUPAN REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste. REKISTERINPITÄJÄ Yag Oy/Nordic Skin, Yrjönkatu 8 A 2, 00120 Helsinki +358 (0) 400 265 239, [email protected] REKISTERIN NIMI Nordic Skin – asiakastietorekisteri REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Nordic Skinin asiakkaan ja ... Rekisterin tietosisältö Suomen Hyvän Kaupan Paikka Oy kerää mm. seuraaviin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja: Tekniset tiedot eli evästeiden keräämä tieto käyttäjän käynneistä Suomen Hyvän Kaupan Paikka Oy:n www-sivuilla sekä näihin liittyvät kirjautumistiedot, joilla tunnistetaan käyttäjän sijainti, aika ja käyttötottumukset

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Hyvän Kaupan Paikka